Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/vhosts/kusterseducatie.nl/rickenmiek.nl/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14
Into The Wild Wild West: Nooit meer statenverkiezingen

Nooit meer statenverkiezingen

aug 28, 07:52

In 2010 nos tur ta bai kas (gaan we allemaal naar huis), zegt Ministerpresident Emily de Jongh- Elhage. Zij is van de PAR partij, waar ik later nog eens naar zal googlen.
Waarom vieren de BES eilanden niet een groot feest?
Nooit meer Statenverkiezingen! Geen afhankelijkheid meer van Curacao! Geen geld dat in Curacao blijft hangen!

Maar nee hoor, alleen maar geklaag…
Op deze manier kunnen we nooit onafhankelijk van Nederland worden… We hadden in het referendum eigenlijk tegen de ontmanteling van de Nederlandse Antillen gestemd…

Ik geloof dat er in Nederland wel iets te merken is van het lawaai rond homohuwelijken. Een vrouw en twee kinderen zijn geweigerd bij een lokale zorgverzekeraar, omdat die vrouw in Nederland getrouwd is met de vrouw die recht heeft op die verzekering. Er is een rechtszaak over geweest en de vrouwen hebben gewonnen. De Antilliaanse minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling Omayra Leeflang besloot twee weken geleden in beroep te gaan tegen deze uitspraak van de rechtbank in Willemstad.

De Antilliaanse minister vindt dat de Nederlandse overheid zich niet mag mengen in de discussie over erkenning van het homohuwelijk op de Antillen. Voorpagina van de Daily Herald. Ook op de voorpagina: een groep mensen vanuit de verschillende kerken steunt Leeflang in een lange brief.

Oud-gouverneur en Minister van Staat Jaime Saleh kan zich indenken dat Nederland de Antillen sancties oplegt als de eilanden geen uitvoering geven aan gerechtelijke uitspraken in ‘homo-kwesties’.

,,Alle partijen hebben artikel 40 ondertekend en daar moeten ze dan ook gevolg aan geven”, verklaarde bijzonder hoogleraar Constitutioneel Koninkrijksrecht Saleh tegenover de Wereldomroep. In artikel 40 van het Statuut hebben de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland afgesproken dat wanneer de rechter in Nederland of op de Nederlandse Antillen of Aruba een uitspraak doet, deze binnen het hele Koninkrijk moet gelden. Als de Hoge Raad besluit dat de rechten van een in Nederland gesloten homohuwelijk overal in het Koninkrijk gelden, dan moeten de Nederlandse Antillen en Aruba zich daaraan houden stelt Saleh . Nederland staat volgens Saleh dan ook in haar recht als ze de Nederlandse Antillen sancties oplegt als die weigeren de uitspraak van de rechter uit te voeren. ,,Het is een laatste redmiddel en ik hoop van harte dat het niet zover komt.” Volgens de bijzonder hoogleraar zou de discussie dan ook niet moeten zijn óf de Antillen het homohuwelijk moeten erkennen. Waar het volgens Saleh nu om gaat, is de vraag wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld pensioen- en ziektekostenregelingen. Het Antilliaanse wetboek of het Statuut hoeven in zijn ogen niet te worden gewijzigd, maar de pensioen- en ziektekostenregelingen zouden moeten worden uitgewerkt en eventueel aangepast. ,,Als de Hoge Raad de uitspraak van de rechter bevestigt, ontkom je daar niet aan.”

Saleh is het helemaal eens met Hirsch Balin, die zegt: ,,Het gaat om de volledige erkenning van de rechtsgevolgen in de praktische toepassing.” Met andere woorden: het echtpaar moet ook in de praktijk als gehuwd worden behandeld. Ondanks verschillende opvattingen mag er niet worden gediscrimineerd, merkt Hirsch Ballin op: ,,Verschillen in normen en waarden kunnen leiden tot verschillen in wetgeving. Maar discriminatie wegens ras, geloof of seksuele geaardheid kan nergens in het Koninkrijk worden geaccepteerd. En rechterlijke uitspraken van de Hoge Raad moeten overal in het Koninkrijk worden uitgevoerd.”

In Nederland heeft Ineke van Gent van Groen Links, drie vragen gesteld aan meneer Balkenende, meneer Plasterk en mevrouw Bijleveld:

1. Kent u het bericht dat de Antilliaanse minister voor Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling vindt dat Nederland zich niet moet bemoeien met de Antilliaanse opvattingen over het homohuwelijk nu het een autonome aangelegenheid betreft?

2. Bent u het met mij eens dat de wettelijke erkenning van het homohuwelijk onder meer voortvloeit uit de verdragsrechtelijke en grondwettelijke erkenning van het gelijkheidsbeginsel? Zo ja, vindt u dan ook niet dat het waarborgen van de naleving van het gelijkheidsbeginsel, inclusief de erkenning van het homohuwelijk, vergt dat het Antilliaanse besluit om het homohuwelijk niet te erkennen door de Raad van Ministers conform de daarvoor geldende procedures in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden voorgedragen moet worden voor vernietiging? Zo nee, waarom niet?

3. Welke andere maatregelen gaat u nemen om, in hechte samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba, de homo-emancipatie in het gehele Koninkrijk te stimuleren?

Feiten en uitspraken.

Realiteit: Pubers hebben problemen met “uit de kast komen”, vroeger was Saba een “homo eiland”, je kon er uit in een disco waar meisjes met meisjes dansten, jongens met jongens dansten, waar alles veroorloofd was. Toen de vertegenwoordigers van de BES eilanden hun handtekening onder het eerste akkoord hadden gezet, kwam onze troetel Antilliaan uit de Tweede Kamer, met die moderne rode bril, naar ze toe. “Nu hebben jullie homohuwelijken geaccepteerd, hoe denken jullie daar over?” vroeg hij aan de hotemetoten. Die van Saba zei dat hij vrienden en familie heeft die homo zijn en dat het op Saba geen probleem is. Onze commissioner Hooker, die erbij stond, gaf alleen een vette glimlach aan zijn oude vriend. Wat die van Bonaire zei weet ik niet.

Al weken, misschien al twee maanden, staan bijna iedere dag op de opiniepagina van de Daily Herald artikelen over homofilie. Is het aangeboren dat je als jongen op jongens valt of als meisje op meisjes, of is het een “verderfelijke keuze” die je op een gegeven moment maakt. Veel zinnige ingezonden brieven, ook veel onzinnige. De kerk verwerpt de zonde, maar mag de mensen niet verwerpen. “Love the sinner, but hate the sin.”

REAGEER

Textile hulp

-