Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/vhosts/kusterseducatie.nl/rickenmiek.nl/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14
Into The Wild Wild West: augustus 2008

Twee mannen

aug 30, 09:50

“Gay Marriages, what nonsense is that!” roept de bejaarde man uit. Hij zit op een muurtje uit te rusten. Naast hem zit een iets jongere man. De twee kennen elkaar hun hele leven.
De dunne arm van de bejaarde man maakt een wegwerpgebaar. Zijn gelige vingers lijken zich niet te kunnen strekken, ze lijken op hamers. Hij legt zijn hand weer in zijn schoot. Hij kijkt door zijn oogwimpers de straat in; “Never got married,”, zegt hij, “I’m an independent man!”
De iets jongere man naast hem glimlacht. Hij staart naar zijn schoenen. Dan richt hij zich op en kijkt het meisje van de bank na, die net langsloopt. Zijn kunstgebit lijkt licht te geven in zijn donkere gezicht. Zijn ogen glinsteren. “Good Afternoon” zegt het meisje. “How are you!” roept ie in staccato.

“If I could have, I would have been married to five ladies at the same time…” Hij doet zijn ogen dicht. “But I married one..” Hij draait zich naar de bejaarde man om. “The ladies..” zegt hij, zachtjes knikkend. Dan lacht hij, hij dwaalt met zijn ogen over het gezicht van de bejaarde man. Als zijn ogen de vorsende ogen van de bejaarde man te pakken hebben, knikken ze naar elkaar. Ze draaien hun gezicht weer naar de straat. De iets jongere man wiebelt een beetje. Hij kijkt de straat door. Er is niemand. “Mmmm..” bromt zijn stem vanuit de diepte.

Ze zijn weer stil. De oudste man beweegt met de hamervingers in zijn schoot.
“You know what the old people used to say?” zegt de jongste man,
“Yeah”, knikt de bejaarde man.
“You can swim, but you can’t swim in hot water…”
Dan is het weer stil.
“That’s a fact!” antwoordt de bejaarde man.
“That’s a fact..” zegt hij nog eens, terwijl hij zich omdraait en weer verder loopt, kromme rug, twee plastic zakken met blikken kattenvoer langs zijn tengere lijf.
De man blijft zitten op het muurtje. “Hee,” roept ie naar de overkant van de straat, zijn neef loopt daar. “Come over here!”
Het leven gaat weer door.

REAGEER

Caribische cultuur

aug 30, 07:40

Niet proberen te vergelijken met waar je vandaan komt.
Paar dingen:
International:
(Voetbalteam: IBOS The International Brothers of Statia.)
Iedereen op de Carribean is “international”, familie komt van andere eilanden, broers en zussen, neven en nichten zitten op andere eilanden, of in de Verenigde Staten. Iedereen woont op minstens 2 of 3 plekken in zijn leven. 10 jaar op Sint Maarten, 3 jaar op Aruba, 15 jaar in Nederland… Op reis moet je er goed uitzien: mooi nieuw kapsel, nieuwe kleren, kinderen in het nieuw…

Afrika:
Je kunt de families op het eiland tribes noemen.
De families zijn enorm groot, de mannen krijgen veel kinderen en een jong meisje wil al vroeg een kind.
Een man zorgt voor zichzelf, een vrouw zorgt voor zichzelf en de kinderen.
Als de man de vrouw wil zien, voor seks of eten, gaat hij naar haar toe.
Als de vrouw de man wil zien, voor seks of geld, gaat ze naar hem toe.
Veel zorg: Vaders, wees toch vaders!
Maar de mannen willen gaan waar ze willen gaan en de vrouwen willen geen man om zich heen.

Afrika:
Als iemand ergens een klus doet, is ie gewend dat er een aantal mensen bij staan. Ze geven soms iets aan, houden soms iets vast, maar kijken vooral en praten wat. Een klus trekt mensen aan.

Het klimaat:
Hoge druk. Hoge druk betekent felle zon, blauwe lucht en weinig wind. Regen komt, valt hard neer, iedereen is blij, het water stroomt door de straten en na een kwartier: weggedrukt die wolken door de hoge druk. De zon is weer aan de beurt.

Eilandleven:
Op het eiland is iedereen belangrijk. “You don’t know me?” Dan klopt er iets niet. Als je het over iemand hebt en degene met wie je praat weet niet wie je bedoelt, dan praat je net zolang door totdat de ander het weet: “O, that guy, yeah, I know that guy!”

REAGEER

Wat zegt Lotje?

aug 28, 02:13

(als Reggie haar telefoontje heeft afgepakt): “Reggie, I go it efpek!”

REAGEER

Nooit meer statenverkiezingen

aug 28, 07:52

In 2010 nos tur ta bai kas (gaan we allemaal naar huis), zegt Ministerpresident Emily de Jongh- Elhage. Zij is van de PAR partij, waar ik later nog eens naar zal googlen.
Waarom vieren de BES eilanden niet een groot feest?
Nooit meer Statenverkiezingen! Geen afhankelijkheid meer van Curacao! Geen geld dat in Curacao blijft hangen!

Maar nee hoor, alleen maar geklaag…
Op deze manier kunnen we nooit onafhankelijk van Nederland worden… We hadden in het referendum eigenlijk tegen de ontmanteling van de Nederlandse Antillen gestemd…

Ik geloof dat er in Nederland wel iets te merken is van het lawaai rond homohuwelijken. Een vrouw en twee kinderen zijn geweigerd bij een lokale zorgverzekeraar, omdat die vrouw in Nederland getrouwd is met de vrouw die recht heeft op die verzekering. Er is een rechtszaak over geweest en de vrouwen hebben gewonnen. De Antilliaanse minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling Omayra Leeflang besloot twee weken geleden in beroep te gaan tegen deze uitspraak van de rechtbank in Willemstad.

De Antilliaanse minister vindt dat de Nederlandse overheid zich niet mag mengen in de discussie over erkenning van het homohuwelijk op de Antillen. Voorpagina van de Daily Herald. Ook op de voorpagina: een groep mensen vanuit de verschillende kerken steunt Leeflang in een lange brief.

Oud-gouverneur en Minister van Staat Jaime Saleh kan zich indenken dat Nederland de Antillen sancties oplegt als de eilanden geen uitvoering geven aan gerechtelijke uitspraken in ‘homo-kwesties’.

,,Alle partijen hebben artikel 40 ondertekend en daar moeten ze dan ook gevolg aan geven”, verklaarde bijzonder hoogleraar Constitutioneel Koninkrijksrecht Saleh tegenover de Wereldomroep. In artikel 40 van het Statuut hebben de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland afgesproken dat wanneer de rechter in Nederland of op de Nederlandse Antillen of Aruba een uitspraak doet, deze binnen het hele Koninkrijk moet gelden. Als de Hoge Raad besluit dat de rechten van een in Nederland gesloten homohuwelijk overal in het Koninkrijk gelden, dan moeten de Nederlandse Antillen en Aruba zich daaraan houden stelt Saleh . Nederland staat volgens Saleh dan ook in haar recht als ze de Nederlandse Antillen sancties oplegt als die weigeren de uitspraak van de rechter uit te voeren. ,,Het is een laatste redmiddel en ik hoop van harte dat het niet zover komt.” Volgens de bijzonder hoogleraar zou de discussie dan ook niet moeten zijn óf de Antillen het homohuwelijk moeten erkennen. Waar het volgens Saleh nu om gaat, is de vraag wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld pensioen- en ziektekostenregelingen. Het Antilliaanse wetboek of het Statuut hoeven in zijn ogen niet te worden gewijzigd, maar de pensioen- en ziektekostenregelingen zouden moeten worden uitgewerkt en eventueel aangepast. ,,Als de Hoge Raad de uitspraak van de rechter bevestigt, ontkom je daar niet aan.”

Saleh is het helemaal eens met Hirsch Balin, die zegt: ,,Het gaat om de volledige erkenning van de rechtsgevolgen in de praktische toepassing.” Met andere woorden: het echtpaar moet ook in de praktijk als gehuwd worden behandeld. Ondanks verschillende opvattingen mag er niet worden gediscrimineerd, merkt Hirsch Ballin op: ,,Verschillen in normen en waarden kunnen leiden tot verschillen in wetgeving. Maar discriminatie wegens ras, geloof of seksuele geaardheid kan nergens in het Koninkrijk worden geaccepteerd. En rechterlijke uitspraken van de Hoge Raad moeten overal in het Koninkrijk worden uitgevoerd.”

In Nederland heeft Ineke van Gent van Groen Links, drie vragen gesteld aan meneer Balkenende, meneer Plasterk en mevrouw Bijleveld:

1. Kent u het bericht dat de Antilliaanse minister voor Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling vindt dat Nederland zich niet moet bemoeien met de Antilliaanse opvattingen over het homohuwelijk nu het een autonome aangelegenheid betreft?

2. Bent u het met mij eens dat de wettelijke erkenning van het homohuwelijk onder meer voortvloeit uit de verdragsrechtelijke en grondwettelijke erkenning van het gelijkheidsbeginsel? Zo ja, vindt u dan ook niet dat het waarborgen van de naleving van het gelijkheidsbeginsel, inclusief de erkenning van het homohuwelijk, vergt dat het Antilliaanse besluit om het homohuwelijk niet te erkennen door de Raad van Ministers conform de daarvoor geldende procedures in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden voorgedragen moet worden voor vernietiging? Zo nee, waarom niet?

3. Welke andere maatregelen gaat u nemen om, in hechte samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba, de homo-emancipatie in het gehele Koninkrijk te stimuleren?

Feiten en uitspraken.

Realiteit: Pubers hebben problemen met “uit de kast komen”, vroeger was Saba een “homo eiland”, je kon er uit in een disco waar meisjes met meisjes dansten, jongens met jongens dansten, waar alles veroorloofd was. Toen de vertegenwoordigers van de BES eilanden hun handtekening onder het eerste akkoord hadden gezet, kwam onze troetel Antilliaan uit de Tweede Kamer, met die moderne rode bril, naar ze toe. “Nu hebben jullie homohuwelijken geaccepteerd, hoe denken jullie daar over?” vroeg hij aan de hotemetoten. Die van Saba zei dat hij vrienden en familie heeft die homo zijn en dat het op Saba geen probleem is. Onze commissioner Hooker, die erbij stond, gaf alleen een vette glimlach aan zijn oude vriend. Wat die van Bonaire zei weet ik niet.

Al weken, misschien al twee maanden, staan bijna iedere dag op de opiniepagina van de Daily Herald artikelen over homofilie. Is het aangeboren dat je als jongen op jongens valt of als meisje op meisjes, of is het een “verderfelijke keuze” die je op een gegeven moment maakt. Veel zinnige ingezonden brieven, ook veel onzinnige. De kerk verwerpt de zonde, maar mag de mensen niet verwerpen. “Love the sinner, but hate the sin.”

REAGEER

Artikelen schrijven

aug 26, 09:02

Ik ga een artikel schrijven over de oplossingen voor het watergebrek op Statia. In “the dark days”, voordat er electriciteit op Statia was, en electriciteit kwam pas in 1966, waren er drie watermolens. Een bij Concordia, een bij Golden Rock en een in het Zuiden. Die watermolens pompten water uit de grond en het water stroomde de straat op naar beneden. Alle tuinen van de huizen kregen hierdoor water. De mensen die met die molens werkten, zijn nu dood. Ik ga op zoek naar nakomelingen. Twee namen herinner ik me: Redan en Benneth.

Het nu nog werkende andere slimme wateropvangding is een groot geval, vlak tussen het fort en het slavenpad. Aan de rand van Oranjestad is een klif. Aan de rand van die klif is in het verleden een fort gebouwd. Niet eens door Nederlanders, maar door Engelsen of Fransen. Naast dat fort is een pad steil naar beneden. Over dat pad werden de slaven naar boven gebracht. Tussen het fort en dat slavenpad is een wateropvangding gebouwd, het lijkt op een dam. Het regenwater wordt daarheen gevoerd, valt in watervalletjes naar beneden en wordt in een reservoir opgevangen. Dit systeem in nu nog in werking, men haalt daar het water wat voor de bouw wordt gebruikt op.

Laurens Duiveman, een leraar die biologie en anw geeft op de havo bovenbouw, gaat boeren. Hij heeft een stuk land links van het vliegveld en hij is een put gaan graven. Na twee dagen had ie al water. Hij moet 144 feet omlaag om dat water omhoog te pompen. Dat is 40 meter. Het hele platte stuk van Statia links van het vliegveld heeft dat oude water onder de grond. Het is zeewater dat gezuiverd is doordat het oud is en door de lagen zand waar het doorheen gesijpeld is. Met Duiveman wil ik een interview hebben.

Ik ga het niet over het bestuur hebben. Het bestuur zal wel weer van alles verkeerd hebben gedaan, laten verslonzen, geld van Nederland dat daarvoor bedoeld was niet hebben gekregen omdat het in Curacao was blijven hangen of ergens anders voor gebruikt moest worden. Maar oplossingen voor het water is een goede invalshoek van waaruit je naar de toekomst kunt kijken. Wat zou er moeten gebeuren?

Mijn gedachten gaan naar het volgende uit:
De watermolens zijn sowieso monumenten, die moeten gerestaureerd worden en al was het maar voor de toeristen, ze zouden gewoon in werking moeten zijn, dat water stroomt naar beneden en is gratis.

Het systeem om het regenwater naar die soort dam te laten stromen moet geperfectioneerd worden, misschien met betere goten in de straten.

Laurens Duiveman moet een voorbeeld zijn en subsidies moeten gegeven worden aan mensen die net zo’n put willen maken als hij. Mensen moeten met cisterns blijven bouwen, want het regenwater is gratis en schoon genoeg om onder te douchen en mee te koken. Je kunt er heel makkelijk zelfs drinkwater van maken, wij drinken uit de kraan omdat we een infraroodding hebben dat het water zuivert.

En dan moet er voor de zekerheid ook een waterleiding zijn, voor als je cistern leeg is en voor de hotels en restaurants die veel water verbruiken. Daarover moet ik met iemand van het bestuur praten denk ik.

En voor de volledigheid ook vragen hoe makkelijk of moeilijk het is om zout water in zoet water om te zetten. Komt er dan niet tegelijk energie vrij die je kunt omzetten in electriciteit?

REAGEER

The Daily Herald

aug 25, 09:14

Ik heb een ingezonden brief naar de krant gestuurd. Vandaag stond het erin. Omdat alles hier steeds anoniem gaat, heb ik me daaraan maar aangepast. Beetje vreemd, maar goed….

LAMPE BEATEN UP FOR THE THIRD TIME

Mr. Siegfried Lampe is one of Statia’s oldest inhabitants. He is 95 years old, was born on Sint Maarten, but spent his childhood on Statia. When he was 12 years old, he lived in the house where now the museum is situated. As a young boy, one of the few white boys on the island, he watched the preachings of Marcus Garvey on the other site of his fence. After his schoolings, Mr. Lampe went to Curacao where he worked as a telegraphist during World War II and after. He played an important part in sinking the Bismarck, the largest battleship the Germans had at that time. In his spare time, he used to play tennis, he still keeps the newspaper articles that proof him to be the club champion for three consecutive years. Although his Curacao days where exciting, he missed Statia. In the 1970’s he returned and he stayed ever since. He never married and he has no children, he is very happy to be alone and independent. Mr. Lampe is a man of science. A lot of people call Mr. Lampe the living encyclopedia, because he knows so much about Statia. He has been a great help to many historians and archeologists, who want to know and write about the remarkable history of the island. He now lives in the old colonial house next to Fort Oranje with his 36 cats. Mr. Lampe has a small pension, which he spends on food for the cats and soy milk for himself. He plays bridge almost every weekend and he is a fierce opponent. He reads the cards without eyeglasses, just as he reads his books without them.

Mr. Lampe is now in Queen Beatrix Medical Centre because somebody beat him up quit severely while he was lying in his bed at night. Last week, somebody climbed over his fence, got in his bedroom and just beat him up. He’s got two black eyes and his face is all yellow and brown because of the bruises. This is the third time he has been beaten up.

The police asked him to make a statement and so he did. He asked them if they could watch his house at night and catch the one that does this. The police said they could not do such a thing without permission of the Governor. So Mr. Lampe says: “I go back home to be beaten up again.”

Isn’t there something to do about this situation?

A concerned citizen.

REAGEER

History repeats itself

aug 21, 02:50

REAGEER

Werplek Jack

aug 21, 09:10

Leren bank naar buiten om een werkplek voor Jack te creeren. Vanochtend ging hij er meteen zitten kleuren. Mooi.

By the way: Marnix is vandaag 24! Gefeliciteerd!

REAGEER [2]

De Christelijke Waarden

aug 19, 09:56

Lees en blijf op de hoogte van wat Rick bezighoudt. Hij heeft al een uur orerend door de kamer geijsbeerd…

REAGEER [1]

aug 17, 01:08

Lig in mijn bedje en opeens bedenk ik me wat gisteren het leukste liedje was op de karaoke avond:
Sexual Healing..
Stel je voor, een stuk of 8 vrouwen, vier schriele Indonesische jongens, die trouwens best mooi zongen, en 1 flinke zwarte man.
Hij staat in het midden van de kring vrouwen en zingt “sexual healing”. Paar vrouwen zingen mee.. “get up get up get up get up” en hij “Let’s make love tonight”…
Je snapt het: Alle vrouwen gaan tegelijk heel hard gillen…
De man ging voorovergebogen in de hoek staan uiteindelijk, ter concentratie, en toen het lied klaar was, barstte het gejoel pas echt los en liep ie onder luid applaus naar zijn stoel…
Hij had een big smile, dat wel…
Maar ik denk dat ie op dat moment graag een vriend had gehad met wie hij high five had kunnen doen.

REAGEER

Geen tandjes en uiteindelijk Kuifje

aug 15, 04:42

Jack was trots vandaag toen ik hem ophaalde. Hij heeft twee sterren verdiend op school en hij is “the star of the school”. Hij zei dat ie de beste van de school is.
Hieronder kun je zien waarvoor Jack een ster kreeg:

Je ziet dat de vijfen en de zessen in spiegelschrift zijn geschreven. Maar dat geeft niet, Jack kan rekenen….

Jack Sebastiaan Kusters en Roshentali Cuvalay: (let op de karaf nog uit de Laan van Meerdervoort, de kip die in de blauwe bak aan het ontdooien is, de nescafe poederkoffie en de conimex ketjap manis, het bekende ikea en blokkerglaasje en het roze afwasrekje dat ik op het eiland gekocht heb. Je ziet ook een afwasmachine, maar je begrijpt al: die doet het niet. EN zie je die sokjes van de jongens? lief he…)

Ook Roshentali vertelde dat Jack “the star of the school” is. Roshentali had met zijn moeder afgesproken dat ie hier kon spelen. Ik weet niet waar die moeder woont en ben met de kereltjes door de wijk Golden Rock gereden waar ik hem weleens gezien heb. Maar hij herkende zijn huis niet. Het is nu 10 voor half zes en ik zie nog steeds geen moeder. Ik wacht nog een poos en dan ga ik wel weer rondrijden.

Tussen twee haakjes; Jack en Roshentali hebben hetzelfde gebit.

Om het verhaal af te maken: Toen ik onderweg was om Roshentali weg te brengen kwam Scott net aangereden. Rick had gevraagd of hij de gasfles wilde aansluiten (ik mocht het niet doen, maar mocht wel de lege gasfles wegbrengen en de volle weer meenemen en de volle naar de juiste plek rollen, dit even om Rick AF te ZEIKEN.. maar dat terzijde…)
Scott herkende het jongetje en wist waar hij woonde, helemaal niet in Golden Rock, maar vlakbij de school, in het zuiden van Oranjestad, totaal aan de andere kant van de “bebouwde kom” dus. De moeder deed open, een lief gezicht, een meisje van een jaar of twintig… Ze was nat en had een handdoek omgeslagen; toen ik nog even naar binnen ging om het schoolbloesje van Roshentali te geven en het t-shirt dat ie van Jack aan had uit te doen, kwam me een enorme weed-lucht tegemoet. Lekker blowen en daarna een douche nemen en denken dat je kind bij zijn vader is. Ja, zo zorgeloos leven ze hier! Je kind was bij mij and that was just fine!
Wel een leuk opgevoed kind trouwens; hij zei dat je dik wordt van limonade en beter water kunt drinken en at de miesoep veel netter dan Jack en Lottie.
Blij kortom met het nieuwe vriendje van Jack en volgens mij kan ik hem zo vaak meenemen als ik wil, ik breng hem gewoon om een uur of vijf, zes naar dat huis…
Ja, zo gaat dat hier en vanavond hebben we karaoke gezongen in “Ocean View”, ik met de meidenclub, dwz. Hilda, Carla en Franka, allemaal leraren. Het mooiste was Desperado..
Desperado.. Why don’t you come to your senses…
en ook: Bridge over Troubled Water: Sail on silver girl, sail on by….

Ik voel me net Kuifje, die een avontuur meemaakt in een ver land, waar van alles aan de gang is.
Hee Boy! U done now!! (u don’t know?, nee: u DONE now!, het is met je gedaan, ik ben klaar met je, ik ga nu….)

REAGEER [2]

Feest

aug 12, 12:48

Van een feestmaand in Nederland, naar een feestsituatie in Statia.
Waar het feestbestaan op Statia uit bestaat?

iedere dag hitte en zonneschijn (inclusief heel moe zijn om een uur of twee en zwemmen om een uur of vier)

iedere dag een paar verassingen (op de heenweg van kinderen wegbrengen lift gegeven aan drie meisje uit het Nest die alleen spaans spreken en erg moesten lachen over de situatie in de jeep en het feit dat de jeep gaat schudden als je harder dan 30 km probeert te rijden) (op de terugweg met Reggy, Jack en Lot voorin een man een lift gegeven die zat te smilen en te genieten van het gezang van de kindjes) (gisteravond kwam Bass, een vriend van Scott ook even bij ons langs: Type basketballer met ook zo’n hemd aan, kabels van spieren, stem als een scheepstoeter, praten over Obama, Nederland en Statia)

op dit moment een mango festijn (mango chutney, mango ijs en mango juice gemaakt en heel veel mango’s weggegeven: er liggen 12 mango’s per dag onder de boom)

en tijd om te lezen, te praten met elkaar (over het huwelijksfeest van Nicky en Reinier en over ons stuk land en hoe we dat aan gaan pakken) en te schrijven.

REAGEER [1]

Weemoed voor grootouders, tantes, ooms, zusje en broertje, moeders van vriendjes, lievelingen...

aug 07, 10:11

Jack en Lot zijn weer thuis.
Het hondje is er weer, Boris is er weer,
onze bedjes in de warmte, half onder een laken…
Het strand, spelen met de kinderen in de zee..
Papa en Mama aan tafel, netjes moeten eten…
In je blootje door het huis en door de tuin rennen…
En fietsen op de fiets met nieuwe banden en een nieuw zadel!
Wanneer begint school?

REAGEER

Mango!

aug 07, 03:07


Mangoboom naast het huis


Mmmm!

REAGEER [3]

Daar ben ik weer!

aug 05, 03:47

REAGEER [2]

-