Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/vhosts/kusterseducatie.nl/rickenmiek.nl/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14
Into The Wild Wild West: oktober 2008

Een lid van het gezin in de schijnwerpers

okt 31, 02:19

DE OCHTEND VAN J A C K I E ! ! ! !

Jack wordt meestal om half zeven wakker.

Aan de ontbijttafel doet Jack zijn huiswerk.

Als er tijd is, kan Jack nog even televisie kijken.

In de auto doet Jack meestal zijn schoenen aan.

Op weg naar school. Met spiderman tas.

REAGEER [1]

Informatie

okt 29, 10:46

Voorkennis:

Kamer zet maximale druk op St. Maarten
Willemstad/Den Haag – De Tweede Kamer heeft de druk op Sint Maarten om ‘schoon schip’ te maken tot het maximum opgeschroefd. Met steun van alle fracties op die van de PVV na is gistermiddag de motie van CDA, PvdA en ChristenUnie aangenomen waarin wordt vastgesteld dat de kans dat Sint Maarten in 2010 land kan worden uiterst klein is.

De motie betekent een onderstreping van de afspraak die in de Slotverklaring is vastgelegd, namelijk dat de rechtshandhaving op orde moet zijn alvorens Sint Maarten in aanmerking komt voor de status van autonoom land.

In de motie spreken de partijen uit dat er ,,thans volstrekt onvoldoende zicht op verbetering is” en dat de Nederlandse regering niet eerder akkoord mag gaan met een zelfstandig Sint Maarten dan nadat aan de voorwaarden voor adequate rechtshandhaving is voldaan. Meteen al na de indiening van de motie vorige week donderdag nam gedeputeerde Sarah Wescot-Williams in felle bewoordingen stelling tegen de motie. Zij kondigde aan staatssecretaris Bijleveld van Koninkrijksrelaties om uitleg te vragen want ‘afspraak is afspraak’. Onder datzelfde adagium verklaarde Bijleveld evenwel dat zij de motie ziet als bevestiging van haar beleid om Sint Maarten aan de gemaakte afspraken te houden. Een iets verder strekkende motie (‘De waarschijnlijkheid dat Sint Maarten volgens de nu voorziene planning zelfstandig land kan worden is gering’) kreeg uitsluitend steun van de oppositiepartijen en werd derhalve verworpen. Uit politieke correctheid houdt de Kamer de deur voor Sint Maarten op een kier maar vrijwel niemand in Den Haag gelooft dat het eiland in staat is zijn huiswerk op tijd af te hebben.

De krant die wij hier op de bovenwinden lezen, heet the Daily Herald. Ik hoop dat politici in Nederland deze krant ook lezen, want vooral de opinie pagina’s zijn een bron van informatie. Op de website zijn die niet te vinden, dat is jammer.

Ook kunnen Nederlandse politici niet luisteren naar de radio op Sint Maarten. Want ik lees in een opiniestuk van gisteren dat: “Who is next” is getiteld, dat niemand van de bellers naar een radioprogramma een goed woord over had voor Louie Laveist, de commissioner die is gearresteerd. Het is belangrijk om te beseffen dat de bestuurders geen achterban hebben.

“Who is next” is de vraag.

Gisteren was er een groot stuk van Leopold James op de opiniepagina’s. Leopold James is de president van de SNBF en de L’Esprit de Concordia. Hier kun je zien wat ze doen. Ze hebben een “Marshall plan” gelanceerd, dat kun je vinden bij documents.
Hij is een opiniemaker, heeft ook met Jerome Sardine een radioprogramma. Ik weet daar nog niet zoveel van af.

Links is Jerome Sardine, rechts Leopold James.

Het artikel van Leopold James op de opiniepagina’s van de Daily Herald heet:

NO ‘NEW STATUSWITHOUT FIRST ACKNOWLEDGING WE THE PEOPLE

Dear Editor,
Ever since news came out of Holland, pertaining to statements made in the Dutch Parliament claiming that St. Maarten is not ready for its so coveted ‘Country status’, the Leader of government has responded with a “vengeance of sorts”

As could have been expected, technocrats, as the former Lt. Governor Dennis Richardson, have taken up “arms” to justify achieving the new status, by threatening the Dutch to use what he called St. Maarten’s “Right of Self-determination.”

Leopold James schrijft vanuit de gedachte dat Sint Maarten kapot is gegaan aan ongecontroleerde immigratie en dat de autochtone Sint Maarteners “over het hoofd zijn gezien”.

Dit zegt Leopold James over de publieke opinie:

In general, there is absolutely no trust in our local politicians as far as the general public and native St. Martiners and other Antilleans on the island are concerned.

While the “leader of government” oftentimes claims that lack of funds is the reason for not being able to fight crime, we know that to be a misrepresentation of all facts.
The fact of the matter is that there is a “sick” mentality controlling the every move of most of our politicians, which in fact sets the tone and the atmosphere concucive for asocial, illegal and even criminal behaviour on the island.

No amount of money can change that, because the cause is not the lack of money in the very first place; it is just a cheap excuse to blame Curacao.
Members of government in fact have always, and continue to govern, the country as if it were their own little backyard, in which they do not tolerate any “external (public) interference.”

Voor mij, als Statiaan waarvoor hetzelfde geldt, is dit heerlijk om te lezen en ik geloof dat een autochtone Statiaan er ook zo over denkt.

Leopold gaat verder:

To be clear, for many commissioners and their ‘cronies’, it is all about “bending and stretching the law,” self-enrichment schemes involving alleged off-shore accounts, having lot of “fun” and intimidating critics.

Ja, zo erg is het en iedereen weet het.

Maar ja, wat moet er gebeuren?

Dit zegt Leopold James:

We are convinced that what St. Maarten needs now more than anything else, is a social and political purging, a spiritual “exorcism” to be followed by a new mindset and new srop of political leaders – absolutely not any so-callled new status giving the same “old boys club and their offspring” more power to do what they want, how they want and when they want.

Ik geloof dat Nederland precies hetzelfde denkt, maar nu met de huidige bestuurders moet doorwerken tot aan nieuwe verkiezingen. Nieuwe verkiezingen staan pas gepland tot NA de statusverandering. Zou je het VOOR die tijd doen, dan kan het hele veranderingsproces weer een terugslag krijgen.

Vervolgens vertelt Leopold James dat we nu voorzichtig zijn met het goedkeuren van een nieuwe grondwet. Dat we onze bestuurders moeten wantrouwen als ze zeggen dat de “draft-law” prima in orde is en dat we er zelf op moeten studeren.

James is tegen die draftlaw en zou hem amenderen.

Er is trouwens ook een hele goede weblog die door de Nederlandse politici bezocht zou moeten worden. Het heet sxm private eye

REAGEER [1]

Het gras

okt 28, 12:54

Dit is langs de weg naar ons huis. Het lange gras golft. Weet je nog dat spreekwoord; … long grass carry news.

REAGEER

Het onderwijs

okt 27, 10:44

Ik heb me er nog steeds niet aan gewaagd, het onderwijs is een heel moeilijk onderwerp.
Dat het heel slecht is, is duidelijk.
Dat het geld helemaal niet goed besteed wordt op Statia is ook duidelijk.
Wat de beste oplossing is, is heel moeilijk.

Ik las vanochtend op Antillenhuisnieuws dat Plasterk een grote voorstander is van Nederlands als instructietaal op de Antillen.

Dit vind ik kortzichtig.

TOEKOMST

Lange termijn nadenken is denken over 2040.

Als je over onderwijs nadenkt, moet je lange termijn nadenken.

Hier in de Carribean zullen de meeste eilanden onafhankelijk zijn.

Waarschijnlijk zullen de bovenwindse, engelsprekende eilanden samenwerken en onafhankelijk van Nederland opereren.

De benedenwindse ABC eilanden zullen ook een fusie hebben ondergaan.

Er zal een sterkere Caribische Unie zijn met kracht omdat ze zich ergens in gespecialiseerd hebben.

Alle eilanden zullen multicultureel zijn. Veel Spaanstaligen uit armere eilanden en Zuid Amerika, veel Chinezen… Misschien wel wat Oost Europeanen.

En de scholen? In het Nederlands lesgeven? Nederlands aan kinderen die nog niet eens Engels kunnen spreken en schrijven?

Vreemd idee…

Kijk naar de toekomst:

Een nieuw soort samenleving, misschien met meer criminaliteit, misschien met meer corruptie aan het begin, maar uiteindelijk als er goed onderwijs is, een bevolking die zich emancipeert.

Want waar begint een samenleving mee? Met onderwijs, met gelijke kansen voor iedereen!

Het zou dus mooi zijn als het onderwijs van het Caribisch gebied een goede standaard had. Hoe meer eilanden zich aansluiten bij dat examen hoe groter die kans.

Nederland kan de verantwoordelijkheid voor die paar eilanden wel een poosje houden, maar moet denken aan de verre toekomst. Onderwijs is namelijk toekomst.

En dan op de valreep een mooie uitspraak van Nelson Mandela:

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

BRAINDRAIN

Nog iets waar vaak over gepraat wordt:

Er is een braindrain.

Gestudeerde mensen willen niet terug naar hun eiland.

Nee, natuurlijk niet, want hun eilanden, daar is het achterbuurt!

Met slecht onderwijs!

Die paar kinderen die de kans krijgen om in Nederland te studeren horen bij de elite, omdat alleen de elite aandacht besteed aan het onderwijs van hun kinderen.

Gelijke kansen zijn er hier niet.
Je kunt hier als je dertien of veertien bent en al jaren onderwijs volgt, toch analfabeet zijn.

Het is moeilijk, er zijn te weinig goede docenten. Als er een onderwijssysteem bestaat dat zijn waarde heeft bewezen en waarin heel veel mensen in het Caribisch gebied getraind zijn, dan zal de kwaliteit van het onderwijs toch stijgen?

Hier op Statia zijn docenten die geen Nederlands kunnen schrijven en spreken.

CXC EXAMENS

Ik snap niet dat ik hier zo lang op heb zitten broeden, want ik schrijf het nu heel snel even op en volgens mij is dit waar het over gaat en waarom ik voor de CXC examens ben.

CXC examens zijn evenveel waard als mavo en havo examens. Je kunt doorstromen naar het onderwijs in Nederland, alleen dan ben je niet zo sterk in Nederlands. Je hebt Nederlands als extra vak gekregen, maar alle andere vakken waren door Cambridge ontwikkeld. Het CXC heeft niet de status die de Nederlandse Antillen wil ophouden. Antillianen voelen zich een stuk beter dan mensen van Anguilla of Barbados of Trinidad. Dat soort eilanden, vooral die eilanden die Engels zijn geweest zijn arm. Daar doen ze die CXC examens.
Dat is een vreemd onjuist vooroordeel, want het systeem van de CXC examens en het hele leerplan van klas 1 tot klas weet ik veel is degelijk uitgewerkt omdat er heel veel leerlingen zijn en heel veel deskundigen aan werken.
Dan is er toch geen enkele twijfel dat dat onderwijs, als het goed doorgevoerd wordt, prima in orde is?

Ik heb vorig jaar veel mensen aan de telefoon gehad toen ik een onderzoek ging doen naar “examen doen in de Antillen”.
Ik heb gesproken met het hoofd van een school in Sint Maarten die zelfs een boekje over invoeren van CXC examens heeft ingevoerd. Ik heb gesproken met de school op Saba die de CXC examens in had gevoerd en uit ging breiden. Ik hoor nu in gesprekken dat ze dat weer terug moeten draaien, maar ik geloof het niet.
Ik lees hier namelijk in de krant, dat Plasterk zegt: “If they want to teach English on Saba, fine, but students should know Dutch when they come here,”

Saba en Statia moeten samenwerken. Statia moet nou eens flink zijn en iets ondernemen. Anders staat Statia zo voor lul en dat is zo embarising! Statia be proud! Sta eens ergens voor!

UNITE !

Dan heeft Plasterk het ook nog over de inspectie van onderwijs die op de eilanden is geweest. Dat rapport van ze moet nog verschijnen en dan gaan we samen beslissen wat moet gebeuren. “There’s a lot of backlog in maintenance”, staat er en ik weet niet wat dat betekent.

Die mensen weten er niets van en het zou jammer zijn als de mensen die in de praktijk werken hun mond niet opendoen en niet vertellen wat zij denken over de toekomst van het onderwijs.

Er is bijvoorbeeld op ons eiland NIEMAND lid van een onderwijsbond. Vorig jaar hebben 20 mensen zich aangemeld toen er iemand uit Sint Maarten van de lerarenbond op bezoek was, maar er is niets mee gebeurd.

Richt samen een lerarenvakbond op. Leraren van het basisonderwijs en leraren van het voortgezet onderwijs.
Leg aan elkaar uit waar dat Cycle 1 cycle 2 onderwijs over gaat en hoe dat door moet gaan in het voortgezet onderwijs!

Overleg met besturen, schoolleiding, commissioner en afvaardiging van leerkrachten en maak een plan voor de toekomst.

Vraag hulp aan deskundigen uit Saba en Sint Maarten.

En ga over op CXC examens.

Het is voor de toekomst van de bovenwindse eilanden het beste.

De regeerders in Nederland kijken vaak niet verder dan hun vierjarige regeerperiode.

De burgers en professionals moeten met behulp eventueel van kamerleden zorgen dat het langere toekomstperspectief in de gaten gehouden wordt.

Praat met elkaar!

BEETJE ACHTERGROND:

het zou trouwens heel leuk zijn om het vak te ontwikkelen dat voorlopig verplciht zal zijn binnen de CXC examens; het Nederlands met ook wat van de Nederlandse cultuur, een soort maatschappijleer over Nederland met een inburgeringscursus eraan vast. Inclusief kunst en cultuur en geschiedenis. Kort en bondig, maar wel in het curriculum voor ongeveer 5 jaar.

Het nieuwe plan van een aantal jaar terug was dat het onderwijs in moederstaal zou beginnen en de moederstaal zou steeds meer naar de achtergrond gaan en het Nederlands daar zou steeds meer aandacht aan worden besteed.

Ralph Berkel tekende het grafiekje voor mij om uit te leggen. Op de lagere school een paar uurtjes per week en speelenderwijs, in het examenjaar van het voortgezet onderwijs heel intensief.

Dat plan kan nog steeds doorgaan met CXC examens.
Nu hangen we aan Curacao, met die Nederlandse examens die op de Antillen gegeven worden. Fijn voor ze, want daarmee geven we het zinkende schip nog wat bestaansrecht. Beter is het om van het zinkende schip af te springen. Het zinkende schip gaat niets voor ons doen.

Wij, engelstalige bovenwindse eilanden moeten onderwijs naar de toekomst gericht en dat moet Engelstalig onderwijs zijn. Als er mensen zijn die hun kind naar een Nederlandstalige middelbare school willen doen, dan moeten ze naar Nederland verhuizen, of wie weet kunnen ze in de toekomst nog op een school op Curacao terecht. Engelstalig is de norm.

REAGEER

Nieuws

okt 27, 09:05

Er is veel interessant nieuws over de Antillen. Ten eerste Plasterk. Plasterk heeft gesproken over het onderwijs en ook over het homohuwelijk. Over het homohuwelijk zegt ie: “When Bonaire, Saba and St. Eustatius, the BES islands, are integrated into the Netherlands as “public entities”, they will resoert under the Dutch civil code. Consequently these islands should include same-sex marriages in the Civil Registry.” maar dan in het Nederlands. Ik zal het later even opzoeken, dan weet ik wat ie letterlijk heeft gezegd.
Ik heb in onze krant daar ook over geschreven. Zo ongeveer wat ik op de website heb geschreven heb ik in de krant gezet.
Het rare van iets in de krant zetten is dat je niet weet hoeveel mensen het lezen en hoe het ontvangen wordt.

Plasterk komt in juli 2009 voor het eerst naar de Antillen.

REAGEER

Tussen Haakjes

okt 23, 03:13

Dit schrijft Bijkerk in een mailtje aan mij, het gaat over Anthony Nicolaas, die commissioner die gisteren wilde opstappen:

Ik weet niet goed wat er met Nicolaas is. Heb wel contact met hem gehad, maar zolang de radio allemaal misinformatie de wereld in stuurt vorm ik geen mening. Als Nicolaas voor gelijkheid gaat, zal ik hem zeker steunen.

Dit schrijft hij in een ander mailtje:

Tussen haakjes, het artikel hieronder in de Herald was onjuist. Dit is waarschijnlijk een artikel dat in de lucht geslingerd is om Anthony onder druk te zetten. De werkelijkheid is anders. Maar hoe dit afloopt weet ik niet. Ik hoor dat er inmiddels weer vrede is. Maar dat is misschien ook niet waar.

Dit schrijft hij over GRONDWET (ik snap het nu, ook dankzij Marnix (zie reactie onder vorige artikel)

In de toekomst zullen de WolBES en de Nederlandse Grondwet onze ‘constitutie’ vormen. De Antilliaanse Staatsregeling gaat verdwijnen.

Wet Openbare Lichamen wordt dus de nieuwe staatsregeling.

REAGEER

Crisis in Government blows over

okt 23, 11:25

Gisteren was sprake van paniek omdat de commissioner van constitutionele zaken van Bonaire Anthony Nicolaas dreigde op te stappen en over te stappen naar de oppositie.
Booi, de partijleider van Nicolaas’ partij, de UPB was al in Curacao en Nicolaas en een andere lastige commissioner Dortalina zijn er heen gevlogen.
Het is Booi gelukt Nicolaas “binnenboord te houden”.

De commissioners hebben gepraat over hun grote werkdruk en het feit dat er veel stress is. Ze zijn bang dat ze overhaaste beslissingen hebben genomen en ze willen dingen die ze nu in de “draft law” hebben gezet alsnog veranderen.

Er gaat nu een brief naar Mevr. Bijleveld met die veranderingen. Wat die inhoudelijk zijn is mij niet bekend.

De commissioner van Constitutional Affairs van Statia, Julian Woodley, zei gisteren op de radio dat de BES eilanden iemand heeft die juridisch advies geeft, Jaime Saleh, hij is gouverneur van de Antillen geweest van 1990 tot 2002 en stond bekend als onkreukbaar.

Saleh zegt dat het beter is om een statuut te maken en dan in de toekomst dingen uit het statuut over te nemen in de grondwet.

Ik snap het allemaal niet zo, ik weet niet waarom er een aparte grondwet moet komen.

Nederland heeft toch al een grondwet?

Die gaat toch gelden voor de BES eilanden?

Die geldt toch nu al voor de Nederlandse Antillen.

Ik bedoel als je hier gediscrimineerd wordt, kun je in hoger beroep en uiteindelijk wordt jouw zaak aan de Nederlandse grondwet getoetst.

Ook Woodley klaagde over zijn hoge werkdruk en zei dat de volgende BES week moeilijker wordt dan voorheen. Hij zou graag met dezelfde delegatie naar Nederland gaan, maar hij heeft “legal minds” nodig.

WORDT VERVOLGD

REAGEER [1]

Heel ander bericht

okt 22, 09:39

Heel ander bericht op de website Curacao nieuws

REAGEER

BES TRANSITIE OP LOSSE SCHROEVEN

okt 22, 09:06

Een poosje geleden schreef ik over Anthony Nicolaas die beschuldigd werd van geweld tegen zijn vrouw. Michiel Bijkerk, mijn baas, verdedigde hem.

Wat nu…

Die Anthony Nicolaas zit als commissioner van Constitutional Affairs in de eilandraad van Bonaire en wil opstappen.

Kop in de Daily Herald: “Bonaire Government crisis endangers change process”.

Waarom wil hij opstappen? Omdat hij vindt dat zijn eigen partij, de regeringspartij UPB (Union Patriottiko Boneriano) teveel “toegeeft” aan de Nederlanders.

De leider van de UPB Ramonsito Booi snapt er niet veel van omdat Nicolaas de afgelopen tijd hard aan de “details for government” heeft gewerkt.

Nicolaas zelf komt niet aan het woord.

Wel wordt gespeculeerd over de mogelijkheden. Als Nicolaas bijvoorbeeld zich aansluit bij de DP en zijn stoel dus een DP stoel wordt, dan heeft de DP 5 zetels van de 9 en kan er een nieuwe regering gevormd worden.

De DP (van Jopie Abraham) is veel minder voor integratie met Nederland, maar heeft altijd een model van “free association” voorgestaan. Minder bemoeienis van Nederland met lokale toestanden.

Wordt vervolgd

REAGEER

Garage opgeruimd

okt 21, 06:53

Wat een fijne garage en wat netjes!

Moet je kijken, wat een ruimte!

REAGEER

Eerste resultaten Orkaan Doorstaan Acties

okt 20, 09:49

Bij het strand. Je ziet dat de blaadjes aan de bomen aan de linkerkant bruin zijn (Acacia en Tamarindes), de druivenbomen en de palmen rechts zijn wat sterker, zijn nog groen en het gras begint al groen te worden.

Een “watermatras” over de achterbank, zodat het stinkende kapotte foam weggegooid kon worden.

REAGEER

Yams

okt 18, 09:04

De grootvader van Scott, de oude Newton, heeft twee huizen gebouwd met geld van de uitvoer van yams.
Hij zei zoiets als dit: “If you ride a donkey and you’re loaded with yams and one yam falls, nobody will bother to pick it up.”
Abundance!
Hij ging dan met de boot “The Antillean” naar andere eilanden om de yams te verkopen.

De moeder van Elvis heeft bovenaan Princess Garden, de hoek om op de quill, een “garden”, ik zou zeggen een enorme droge moestuin van meer dan 1 acre met suikerriet en meer.

Joshua heeft ook yams geplant en ook meloenen.

Laurens oogst nu ook spinazie, tomaten, komkommer en meer en gaat volgend jaar op grote schaal boeren.

Iedereen heeft volop fruit in het seizoen.

En geiten en koeien worden nog steeds geexporteerd. Vooral naar Sint Maarten.

REAGEER

Country above party politics

okt 18, 02:53

Dit is tot nu toe het enige commentaar op de komst van Henk Kamp. Het komt van Saba, van Dave Levenstone. Dave Levenstone is lid van de DP en daarmee de oppositie op Saba. Hij schrijft voor onze krant Arco Carib.

bron Saba News Network

Leader of the Democratic Party of Saba, Mr. Dave Levenstone on Friday morning said that the recent news coming out of the Netherlands regarding the appointment of former Minister of Defense and a prominent member of the VVD opposition party in The Netherlands Mr. Henk Kamp is good news in one particular area.

Mr. Kamp is a prominent member of the opposition party VVD and the State Secretary of Kingdom Relations Drs. Ank Bijleveld has found it fitting to appoint him as the big man to oversee the BES islands. This goes to show that Holland is way above how politicians on the BES islands thinks when it comes to appointing their best people for any positions.

On none of the BES islands a decision such as this would have ever happened where the ruling parties would have appointed a prominent member of any opposition party to take on this big position. Our politicians cannot rise to the occasion on issues such as this.

Maybe by these islands forming part of the Netherlands this appointment is sending a strong message to the politicians on the BES islands on how they have to start thinking and treating people once the islands are integrated into the Netherlands.

It has been a customary procedure on all three of the BES islands that if you were not part of their political charade you were not counted and could never be appointed to any key position. In that light alone State Secretary Ank Bijleveld has to be highly recommended for the appointment not that I am in full agreement though with it. But the key issue here is that she has appointed one of her critics and this shows political maturity and we can only hope that the political leaders on the BES islands will look at this case very closely and realize that it will not be business as usual when it comes to appointing cronies on all sort of committees and positions. A strong message has been sent with this appointment that we all need to look at very serious. Not because a person has been vocal against the ruling governments there expertise and knowledge has to be destroyed for simple political prestige. The message is clear Dave said on Friday on how the BES islands leaders has to start thinking and functioning.

Beetje vreemd om te veronderstellen dat Bijleveld expres iemand van de oppositie op de post van commissaris zet. Als boodschap aan de BES eilanden dat je niet altijd aan partijpolitiek hoeft te doen…

REAGEER [1]

Blue bead

okt 18, 11:13

Gevonden bij Gary’s garage. “tegen aan gelopen” moet je zeggen, want je kunt niet naar een blue bead zoeken. Het brengt geluk als je er een vindt. En je kunt hem voor 100 dollar verkopen. Het werd in de slaventijd als geld gebruikt. Je hebt ook ronde beads en donkerrode beads.

REAGEER

My muse

okt 17, 09:28

Als ik de kinderen naar school heb gebracht en de jeep van Joshua staat voor zijn deur, dan ga ik meestal langs. De kamer is donker en ik zie hem nauwelijks zitten voor de televisie. Ik heb zijn huis al wel eens omschreven, maar ik ken het nu veel beter. Het is een prima huis, het heeft alles wat je nodig hebt. Als ik een scanner heb, zal ik het tekenen en laten zien. De kamerindeling.

Vanochtend zat hij te kijken naar een tribute to Bob Marley uit 1999, dat in Jamaica werd gegeven. Tracy Chapman, Erica Baduh, Eve, Ziggy Marley, Steve Marley (van wie ik nu begrepen heb dat hij de productie doet voor alle Marley offspring), Jimmy Cliff (was ik van onder de indruk, was de grootste voor een poosje bij Colombia records), “rumba reggea singer” Toots Hibbert, Busta Rhymes (was ook heel goed).

Hij wilde dat ik keek, had de dvd zelf aan het televisiestation gegeven, had hem dus al een stuk of zes keer bekeken, want dit soort dingen wordt de hele tijd herhaald, maar ik blijf altijd maar kletsen en dingen vragen.

Je snapt waarmee ik begin als ik hem (door dat supercoole concert heen) iets wil vertellen. De komst van Henk Kamp.

“What the fuck the man’s gonna do here?”

“I don’t know! He’s gonna help us be a part of Holland in three years!”

“We can never be part of Holland!”

Joshua weet het niet. Hij heeft altijd een grote mond gehad over coffeeshops. Als Holland komt, kunnen we hier een coffeeshop openen. “Laat maar komen, ik wil graag belasting betalen als ik er iets voor terug krijg.” Bovendien heeft hij dezelfde standpunten als Nederland over het bestuur van de Nederlandse Antillen. Ze zijn “a bunch of foolishness”. Iedereen wordt corrupt als hij aan de macht komt. Maar nu weet hij het niet. “Honestly I don’t know..” Hij denkt er aan om zich maar terug te trekken als Holland komt. “Retire on the mansion.”

Hij gaat voor 16 november (Statia Day) weer een speech op televisie doen. De vorige speech was rond 1 juli, wat als “abolition day” gevierd zou moeten worden. Joshua’s punt is dat er heel veel overheidsgeld opgemaakt wordt aan Statia Day, terwijl rond die tijd de zwarte mensen, dat is de bevolking van Statia, nog in slavernij leefde. Ik zal een stukje van die speech op youtube zetten.

We moeten meer geld uitgeven aan 1 juli en daar een groot volksfeest van maken, want anders groeien onze kinderen op zonder historisch besef over waar ze vandaan komen.

Kan ik het alleen maar mee eens zijn. Maar ik zeg steeds dat hij een stap verder moet gaan: Okee, de mensen moeten wat trotser zijn, maar laat ze dan ook zo trots zijn dat ze onafhankelijk van Nederland zouden willen zijn!

“Ja, maar dat is niet mogelijk, zo’n klein eiland kan niet onafhankelijk zijn, ook de eilanden die zich onafhankelijk noemen zijn afhankelijk van van alles en nog wat…” Zoiets zegt hij dan en dat klopt natuurlijk ook.

We hebben wel eens “ruzie”.

Als hij zegt dat een blanke gast niet kan improviseren bij muziek bijvoorbeeld.

Ja, ja, alsof alle blanken alleen maar kunnen spelen wat ingestudeerd is.

Vaak gaan we zo praten: zo van: dus jij denkt dat je beter bent dan ik omdat je zwart/blank ben? Dus jij lacht me uit omdat ik blank ben? Ik zal je eens wat zeggen! Waarom is er altijd een blanke nodig om ontwikkeling te krijgen? Waarom is die blanke manager nodig (Chris Blackwell) om van Bob Marley een superster te maken?

O en weten we weer van alles niet over jullie in het Westen? Is dat onze schuld soms?

Kortom never a dull moment.

Hij zegt dat hij vanaf klein kind een rebel is geweest en dat hij altijd alles doet om tegen de regels aan te schoppen, maar intussen is hij gewoon een vrij mens die aan niemand verantwoording hoeft af te leggen en modern denkt. Hij wil “religiousness” van Bill Maher aan onze SDA bestuurders laten zien bijvoorbeeld. Best snel van hem, want het is nog niet eens te downloaden. Trouwens gisteren was Bill Maher bij Larry King of zoiets, ik zal het even nakijken, hij was in ieder geval heel goed.

Vandaag had ik alles waar we over hebben gepraat op willen schrijven, maar ik had het te druk. Nu komt er een algemeen stukje waar niemand wat aan heeft.

Paar dingen die ik heb onthouden (ik wil altijd gaan schrijven als ik hem leuke dingen hoor zeggen, maar dat vindt hij irritant omdat hij vindt dat we iedere dag kunnen praten en hij alles graag herhaalt)

Dus wat heb ik onthouden: “We are Africans that go by the European rules with an African Rythm” moest ik erg om lachen omdat hij het vol zelfspot zei. Dat Afrikaanse ritme van hem is precies wat het is. Niet verder denken dan morgen, gewoon een beetje op het ritme mee gaan.

Over bovengenoemde Chris Blackwell, dat is een autochtone Jamaicaan die blank is. In dit gebied noemen ze dat “Wash down Plantation people”, mensen dus die zijn blijven hangen in het gebied na de plantagetijd. Op ons eiland was dat Alfie Pandt.

Ik had het idee dat Alfie Pandt gekleurd was, maar Joshua houdt vol dat hij blank is en dat zijn “breed” weer “half black” is.

Oja, wat ie nog meer zei: die teksten van Bob Marley zijn vaak dingen die hier in het Caribisch gebied door iedereen gezegd worden. Het is niet perse: “Bob Marley said this and that…” Hier twijfel ik een beetje aan.

Langzaam aan leer ik de spreekwoorden enzo kennen, maar goed, dat komt allemaal nog wel…..

Is het wel te volgen? Of is het gemijmer voor mezelf uit?

REAGEER

Henk Kamp

okt 16, 08:54

15 oktober Henk Kamp bij Pauw en Witteman

Een grote teleurstelling.

Toen ik las dat Henk Kamp op onze drie BES eilanden commissaris zou worden, was ik verheugd. Henk Kamp is zo’n man die zich ten alle tijden staande houdt. Ik heb hem weleens samen met Job Cohen in een praatprogramma met Marokkaanse jongeren over een of andere probleemwijk in Amsterdam gezien en daar was hij heel goed. Het is een militair iemand. Als hij weet wat zijn missie is, zal hij niet wijken tot zijn missie is uitgevoerd.

Ik had een spannend gevoel in mijn buik toen het vraaggesprekje begon. En wat kwam? Gekheid over Hugo Chavez. Zeker grappig, dat wel, maar weer die ABC eilanden! En het zou over de BES eilanden moeten gaan! Stomme pers! En stomme pers die stomme pers citeert!
Daarna Pauw heel flauw: “U zult wel niet met open armen ontvangen worden he?” Weer zo’n stomme napraterij!
Wat weet jij daar van Pauw!

Dat spannende gevoel in mijn buik komt omdat de grote mensen in Nederland over ons kleine eiland praten. Alle woorden die ze zeggen worden op een weegschaal gewogen. Net zoals alle woorden die gezegd worden op een eiland op een weegschaal gewogen worden. Ik heb de eilandvoelsprieten al gekregen.

Het is moeilijk te peilen wat men denkt op de eilanden. De drie BES eilanden zijn zo verschillend. Kort door de bocht: Bonaire is wat toeristischer dan de rest, heeft wat meer kwaliteitsdingen, zal ook wat moderner denken, Saba is Statia steeds een stapje voor omdat de mensen daar een stuk eigenzinniger zijn en Statia zelf, tja, de ontwikkeling wordt een beetje tegen gehouden door het bestuur.
Wat Sint Eustatius nu moet doen is PLANNEN MAKEN.
Als we nu al een paar goede plannen hebben, zullen de Nederlanders ons helpen met het uitvoeren ervan.
Over het onderwijs bijvoorbeeld.
En de ruimtelijke ordening.

Misschien moet Kamp tegen de mensen op de eilanden zeggen: “Nederland heeft liever dat jullie zelfstandig zijn!”
Dan spreek je mensen aan op hun kracht. Want welk klein eiland wil niet zelfstandig zijn! Ieder eiland een koninkrijk! Met de Governor als Koning! Als Nederland ons wil leren onafhankelijk te zijn, graag! Waarom zouden zoveel Caribische eilanden het kunnen en wij niet?

Er moet een sterke mantra gemaakt worden: De mensen moeten ervan overtuigd worden dat er niets ander opzit.

Een zinnetje in die mantra is: Het is jullie schuld en het is onze schuld. Het volk heeft geen schuld, het zijn de bestuurders. Het is moeilijk om een kleine gemeenschap te besturen zonder corrupt te worden. Vooral als er nauwelijks controle is. Dat had Nederland moeten bedenken. Nu gaan we de bestuurders aanpakken. Nederland is hier voor de mensen, voor de bevolking.

Nou, en als dan ook nog eens de koningin langskomt (En Kamp zei al dat ie een stropdas aan ging doen, dus die koningin gaat niet lang op zich laten wachten) dan gaat het wel lukken.

Ik wil nog een BES krant beginnen! Onze BES krant moet veel harder draaien! Ik krijg de zenuwen!

REAGEER

Na de orkaan

okt 16, 03:00

Vrolijk!
Excited!

Met Jack en de drie honden naar de Caribische kust gewandeld. Auto’s mochten nog niet naar beneden.
Jutten; geen blue bead gevonden.

Tot later, ik ga nu schoon maken (net als de andere mensen op het eiland, het lijkt wel Scheveningen!) Orkaan-Grote-Schoonmaak!

Wat zou dat zijn, die extra energie na een storm? Zou het echt kunnen dat wij mensen, net als de honden, het eigenlijk ook allemaal aan voelen komen en weg voelen gaan? Maken wij er ons van binnen klaar voor? Werkt zo’n storm daarom helend? Zijn we nu veel blijer dan we kunnen bedenken dat de storm voorbij is?

Het is moeilijk te schrijven over dingen die je aanvoelt. Veel mensen kunnen het onzin vinden. Ik ben niet eens in het dorp geweest en ik heb een stuk of zes mensen gezien en gesproken, maar toch voel ik dat iedereen heel vrolijk is, meer energie heeft.

Ik weet van niets, maar ik denk dat iedereen nu zin heeft om eens flink op te ruimen en schoon te maken.

Ik denk trouwens ook dat er over 9 maanden heel veel kleine Omarretjes en Omarinnetjes geboren worden!

Foto’s:

Honden blij en opgelucht.

Verderop gaan we normaal gesproken altijd zwemmen.

Dive Statia

Deze schelpen zie je opeens langs de kust.

REAGEER [1]

Nog betere link

okt 15, 07:55

klik hier
Daar zie je dat de orkaan als hij het dichtst bij Statia is, toch nog 186 km. verderop zijn centrum heeft. De britse vigin islands worden het hardst geraakt: Tortola en St. Croix enzo.
EN: hij is pas over 21 uur hier.
Wel jammer is dat ie veel grond van de heuvels en de Quill gaat verwoesten. De grond is al verzadigd door de vele regen die afgelopen weken viel, dus gaat als modder naar beneden stromen.
(Denk aan Henk Bok, die zei: “Wat zeggen Surinamers: Na regen komt?……….. ? Modder!”)

REAGEER

Acht uur 's avonds

okt 15, 07:55

Nog steeds doet de televisie het en internet doet het ook.
We hebben goede tips gekregen, zie bij reacties onder het stuk van Rick, maar helaas, we zien ze pas net en tja, dat van dat eten gaat misschien een beetje lastig worden. Vanochtend heeft Rick alleen maar crackers en chips en koekjes en m&m’s gekocht, dus ons avondeten was zonder dat het nodig was al een soort kampeereten. Miesoep met wat chinese kool en gebakken ei… En we hebben wel brood. Ik zit nu te twijfelen of ik zomaar rijst zal gaan koken… Hebben we wat droge rijst…
Geen zin in!
Water hebben we wel heel veel en in de kelder staat een bed klaar; moet alleen nog in elkaar geschroefd worden, dat wordt dikke lol als de wind raast en de kinderen en de honden slaapwandelend meegevoerd worden.
Maar ik vertrouw op ons goede humeur.
We kunnen sowieso genoeg veiligheid vinden, dus, laat maar komen, die nacht.
Wie weet slapen we overal doorheen en kijken we morgen uit het raam en zien we alle bomen omgewaaid.
We zullen in ieder geval foto’s nemen.

REAGEER

Link

okt 15, 05:58

beste link= Je ziet dan op google earth waar de orkaan is.

REAGEER

ouder -